Detská a dorastová ambulancia

MUDr.Andrea Černianska,MPH

1.mája 2, 976 13 Slovenská Ľupča

Stále ošetrujeme pacientov aj vo veku 18-26rokov.

MUDr.Andrea Černianska,MPH

Staráme sa o zdravie Vašich detí

Naša všeobecná ambulancia pre deti a dorast poskytuje základnú zdravotnú starostlivosť, preventívne prehliadky, očkovací program a poradenstvo pre deti a mladistvých  do 27. roku života.

Poskytujeme priamo v ambulancii vyšetrenie C reaktívneho proteínu, hladiny cukru, hladiny kyslíka v krvi, otoskopické vyšetrenie.

Pre našich pacientov máme k dispozícii sonograf na vyšetrenie obličiek a močových ciest. Pri podozrení na vysoký krvný tlak monitorujeme jeho hodnoty počas 24 hodín tlakovým holterom.

Ordinačné hodiny

Pondelok
7.00 – 11.30 : ošetrovanie chorých pacientov
11.30 – 13.00 : poradňa pre deti do 15 mesiacov

Utorok
7.00 – 11.30 : ošetrovanie chorých pacientov
Brusno: 11.30 – 13.00 : poradňa + ošetrovanie chorých pacientov

Streda
7.00 – 11.30 : ošetrovanie chorých pacientov
11.30 – 13.00 : poradňa pre deti do 15 mesiacov

Štvrtok
7.00 – 11.30 : ošetrovanie chorých pacientov
Brusno: 11.30 – 13.00 : poradňa + ošetrovanie chorých pacientov

Piatok
7.00 – 11.30 : ošetrovanie chorých pacientov

Príjímame nových pacientov

Pred vyšetrením sa prosím objednajte:

t.č.: 048 4196 252, 0910 641 499

soanresro@gmail.com

každý pracovný deň

od 7,00 do 14,00 hod

Pacientov triedime aby sa nestretávali zdraví a akútne chorí pacienti.

Úvod

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre deti a dorast od  3.dňa života do 27 rokov a 364 dní (do dovŕšenia 28. roku života).

Pracujeme v ambulancii v Slovenskej Ľupči, v budove zdravotného strediska 1.mája 2. V ambulancii pracujú dvaja lekári MUDr.Andrea Černianska, MPH, v jej neprítomnosti ju zastupuje MUDr.Soňa Zatlukalová. Rovnako tak v ambulancii pracujú dve zdravotné sestry. Tento kolektív zabezpečuje, že nás v ambulancii nájdete každý deň od 7,00 hod do 14,30 hodiny.

Okrem pôsobenia v našej domovskej ambulancii pracujeme v ambulancii v obci Brusno – štvrtok od 11,30. 

Stredy od 11,30 sú vyhradené na poradne pre deti do jedného roku, ktoré bývajú v menších dedinách. Poradne sú postupne v Medzibrode (1.streda v mesiaci), Podkoniciach (druhá streda v mesiaci), Ľubietová, Strelníky (tretia streda v mesiaci), poslednú stredu ostávame v našej domovskej ambulancii v Slovenskej Ľupči. 

Aj počas týchto časov keď lekár a sestrička odchádzajú, druhá sestrička ostáva v ambulancii v Slovenskej Ľupči.

Harmonogram práce sa snažíme zorganizovať tak, aby sa deti na preventívne prehliadky nestretli s pacientami, ktorí sú akútne chorí. Toto zabezpečuje telefonické objednávanie na vyšetrenie. Telefonicky je potrebné sa objednať aj pri náhlom zhoršení zdravotného stavu. Každý pacient dostane termín podľa problémov, ktoré sa u neho vyskytli. Počas epidémie COVID 19 využívame aj izolačnú miestnosť.

Náš tím

MUDr.Andrea Černianska,MPH
Ukončila som štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1994. Po ukončení som nastúpila na Detskú kliniku Fakultnej nemocnice v Bratislave. Od začiatku som sa venovala okrem detských pacientov všeobecne aj deťom s vrodenými vývojovými chybami obličiek. Preto po prvostupňovej atestácii z detského lekárstva (1997), som začala s prípravou na druhú atestáciu z nefrológie, ktorú som získala v roku 2003. V roku 2014 som absolvovala atestáciu z dorastového lekárstva. Vzhľadom na možnosť štúdia menežmentu v lekárstve, som si vzdelanie doplnila na Slovenskej zdravotníckej Univerzite a získala titul MPH – Master public of healt. Počas uvedeného obdobia som pracovala na Detskej klinike, svoje pôsobenie som ukončila na pozícii zástupca prednostu – primár (2014 – máj 2018). 

Celé obdobie môjho pôsobenia v Bratislave som cítila, že sa chcem vrátiť späť a pokračovať v práci, ktorú začala moja mama MUDr.Soňa Zatlukalová v roku 1974, keď začala pracovať ako všeobecná lekárka pre deti a dorast v Slovenskej Ľupči. Preto som v júli 2018 začala pracovať na Detskej a dorastovej ambulancii v Slovenskej Ľupči.

MUDr.Soňa Zatlukalová
Ukončila štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Absolvovala špecializovaná štúdium v odbore pediatra a špecializované štúdium v odbore dorastové lekárstvo. Od roku 1974 pracuje ako všeobecný lekár pre deti a dorast.

Jana Šajgalíková
Štúdium som ukončila na SZŠ v roku 1987, po ukončení školy som nastúpila do FNsP FDR BB na ortopedické oddelenie, v roku 1990 som nastúpila na chirurgické oddelenie a od roku januára 1998 som pracovala v opatrovateľských službách a od januára 2019 pracujem na detskej ambulancii v Slovenskej Ľupči, touto cestou chcem poďakovať pani doktorke Černianskej za oslovenie, rozmýšľala som o zmene, zmena prišla v pravý čas, ale neľutujem.

Jana Ligenzová
Strednú školu som ukončila na Gymnáziu A. Sládkoviča v roku 1995, ďalej som pokračovala na SZŠ v Lipt. Mikuláši na 2.ročnom nadstavbovom študiu ako zdravotná sestra. Po ukončení roku 1997 som nastúpila do FNsP FDR BB na chirurgickú kliniku JIS. V roku 2004 som absolvovala pomaturitné špecializačné študium Intenzívna starostlivosť o dospelých. Po oslovení pani doktorkou Černianskou v novembri 2018, či neuvažujem o zmene, som sa nakoniec rozhodla a od marca 2019 pracujem na detskej ambulancii v Slovenskej Ľupči. Bola to pre mňa úplná zmena odísť od dospelého pacienta k detskému, ale neľutujem.

Služby

Naša ambulancia poskytuje:

 • diagnostiku a terapiu akútnych a chronických ochorení v detskom veku
 • meranie saturácie krvného kyslíka pulzným oxymetrom
 • komplexné predoperačné vyšetrenia
 • preventívne prehliadky, očkovanie, poradenstvo
 • vyšetrenie C-reaktívneho proteínu priamo v ambulancii
 • vyšetrenie glykémie priamo v ambulancii
 • otoskopické vyšetrenie – vyšetrenie zvukovodu a bubienka pri bolestiach ucha
 • terapeutické inhalácie nebulizátorom – inhalácia liekov pri zápaloch dýchacích ciest
 • prepichnutie ušníc a zavedenie náušníc 

Okrem uvedeného, ambulancia pre našich pacientov poskytuje:

 • 24 hodinové meranie tlaku na potvrdenie alebo vyvrátenie zvýšeného krvného tlaku
 • sonografické vyšetrenie obličiek a močového traktu
 • nefrologické vyšetrenie
 • tejpovanie svalových skupín pri úrazoch alebo chronických bolestiach 

„Ako si udržať zdravie? Nejesť do sýtosti, nebáť sa námahy.“

PraktickÉ informácie

OČKOVANIE
Povinné očkovania

3., 5., 12. mesiac života – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, hemofilové infekcie, žltačka typu B, detská obrna, pneumokokové infekcie
15. mesiac života – osýpky, mumps, rubeola
v 5. roku života – osýpky, mumps, rubeola
v 6. roku života – záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna
v 11. roku života – osýpky, mumps, rubeola
v 13. roku života – záškrt, tetanus, čierny kašel, detská obrna

Odporúčané očkovania 

– hradené zo zdravotného poistenia

 • rotavírusy
 • rakovina krčka maternice
 • COVID 19

– nehradené zo zdravotného poistenia

 • žltačka typu A
 • kliešťová encefalitída
 • ovčie kiahne
 • meningokokové ochorenia
 • chrípka

Na odber krvi je vhodné sa dopredu objednať (aj telefonicky).

 • Telefonické konzultácie poskytujeme denne 
 • Po skončení našich ordinačných hodín môžete v akútnych prípadoch využiť 

 

Ambulantnú pohotovostnú službu prvej pomoci: DFNsP, Nám. Ľ. Svobodu 1,
Banská Bystrica, tel.č.: +421 48 472 65 99

Adresa ambulancie

1.mája 2, 976 13 Slovenská Ľupča

Športová 535/1 , 976 62 Brusno

Napísali o nás

FOTOGALÉRIA

Zmluvný partner